top of page

Ako objednať - Grafiku

Objednávku grafiky vykonávajte prostredníctvom e-mailu na adresu: feriho.art@gmail.com

Na základe Vašich požiadaviek stanovím cenu práce, o ktorej Vás budem informovať e-mailom.

Vaša objednávka bude záväzná až od chvíle, keď spätne potvrdíte, že súhlasíte so stanovenou cenou.

Pri zadávaní objednávky tohto druhu nevyžadujem zodpovedanie konkrétnych otázok.

Budem od Vás potrebovať len informáciu o aký druh vizuálneho spracovania máte záujem (plagát, billboard, vizitka...).

Nezabudnite priložiť všetky potrebné podklady k tvorbe, ktoré majú byť súčasťou grafiky (vizuálu).

  • Texty

  • Obrázky / fotky

  • Vašu približnú predstavu - napr. veľkosť formátu, farebnosť, rozloženie, atď.

So všetkými sprostredkovanými informáciami, týkajúcimi sa Vás alebo ďalších osôb, nakladám v súlade s platnými nariadeniami o spracovaní a ochrane osobných údajov.

bottom of page