top of page

Ako objednať - Ilustráciu

Objednávku ilustrácie vykonávajte prostredníctvom e-mailu na adresu: feriho.art@gmail.com

Na základe Vašich požiadaviek a zodpovedaných otázok stanovím cenu práce, o ktorej Vás budem informovať e-mailom. Vaša objednávka bude záväzná až od chvíle, keď spätne potvrdíte, že súhlasíte so stanovenou cenou.

Pri zadávaní objednávky prosím odpovedzte na nasledujúcich 5 otázok:

Svoje odpovede môžete zaznamenávať v tvare: 1a, 2b... + odpovede na otvorené otázky.

1. Pôjde o ilustráciu celej postavy?


a) Áno      - osoba z fotografie bude prekreslená od hlavy až dolu

b) Nie      - osoba z fotografie bude prekreslená po určitú časť

 

V prípade možnosti b)

Uveďte pokiaľ má byť osoba prekreslená (od hlavy nadol).

2. Má byť osoba ilustrovaná v rovnakej polohe (stoji, sede...) ako na fotke?

a) Áno

b) Nie      - uveďte

V prípade možnosti b)

Berte prosím na vedomie, že ak pošlete fotografiu osoby v sede, pričom ju budem mať ilustrovať napr. v stoji, môže dôjsť ku skresleniu skutočnosti.

 

Poznámka:

Na toto netreba dbať v prípade, ak mám osobu na fotke skĺbiť s nejakou kreslenou postavičkou takým spôsobom, pri ktorom zachovám danej osobe telesné proporcie vybranej postavičky. V takomto prípade mi postačí aj fotografia samotnej hlavy (tváre) danej osoby.

3. Ako má byť ilustrovaná osoba oblečená?

a) Pôvodne           - v tom istom odeve ako na priloženej fotografii

b) Vymyslene      - oblečená inak ako na priloženej fotke

V prípade možnosti b)


Uveďte konkrétnu rozprávkovú či inú postavu (príp. profesiu), akú má osoba na fotke po ilustrácii stvárňovať.

Priložte fotku postavičky, ktorú má osoba na fotke stvárňovať (príp. odev, predmety... s ktorými má byť vyobrazená).

4. Má byť súčasťou ilustrácie aj scéna/pozadie?

a) Áno     - súčasťou ilustrácie má byť pôvodné pozadie alebo vybrané prvky z fotografie

b) Áno     - súčasťou ilustrácie má byť vymyslené pozadie

c) Nie      - mám záujem len o ilustráciu osoby (príp. len veľmi jednoduchý podklad)

V prípade možnosti b)

Dodajte pozadie sami, alebo ponechajte výber na ilustrátorovi.

V prípade možnosti c)


Jednoduchý podklad predstavuje jedno- alebo dvojfarebné pozadie, alebo pozadie s minimálnym množstvom konkrétnych prvkov.


Dodajte sami, alebo ponechajte výber na ilustrátorovi.

5. Ktoré ilustrované prvky majú byť detailné?

a) Len osoba

b) Osoba + vybrané prvky                    - vymenuj a prilož fotky

c) Všetky (osoba, prvky, pozadie)

V prípade možnosti a)

Ak má byť súčasťou ilustrácie aj pozadie, to bude znázornené bez výrazných detailov (skôr v siluetách alebo ako rozostrená fotografia)

6. Máte ešte nejakú ďalšiu požiadavku?

Uveďte čokoľvek, čo by som mal zohľadniť pri tvorbe ilustrácie.
(Napr. doplnenie nejakého textu, ornamentu a pod.)

Poznámky:

Pri objednávke nezabudnite priložiť všetky obrázky, z ktorých mám ilustráciu zostaviť.

Pri výbere obrázkov dbajte na to, aby boli v čo najlepšej kvalite. Obzvlášť fotografia danej osoby, ktorú budem ilustrovať nesmie byť príliš malá a rozmazaná. Najmä časti tváre by mali byť dobre rozoznateľné.

V prípade doplnkov sa snažte vyberať predmety vyobrazené v takom uhle, aby ich bolo možné čo najprirodzenejšie zakomponovať do ilustrácie. Nie som taký kúzelník, aby som dokázal predmet odfotený zozadu prekresliť do podoby spredu a podobne.

 

So všetkými sprostredkovanými informáciami, týkajúcimi sa Vás alebo ďalších osôb, nakladám v súlade s platnými nariadeniami o spracovaní a ochrane osobných údajov.

bottom of page